แชร์เก็บไว้!! แนะนำ 8 สิ่งที่ต้องทำ!! ก่อนอายุ 60

อย่ารอให้แตะ 60 แล้วค่อยเตรียมตัวเกษียณ ถึงเวลานั้นอาจทำใจได้ยาก เพราะปรับตัวปรับใจไม่ทัน เพื่อให้ตั้งรับกับวัยเกษียณอย่างชาญฉลาด อยากให้เริ่มต้นนับถอยหลังตั้งแต่ขึ้นเลขห้า ปูพรมแดงเตรียมไว้สำหรับชีวิตใหม่หลังเกษียณที่สดใสกว่า

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ “ดร.เดมอน ราสคิน” นำเสนอ 8 สิ่งที่ต้องทำก่อนอายุ 60 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเตรียมตัวรับวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ

สิ่งแรกคือ “การหาเพื่อนใหม่ๆที่อายุน้อยกว่า” เพื่อสร้างความมีชีวิตชีวาไม่อับเฉา ลองหากิจกรรมใหม่ๆทำเพื่อผูกมิตรกับเพื่อนต่างวัย แทนที่จะขลุกอยู่กับกลุ่มคนแก่ คุยแต่เรื่องเก่าๆที่ทำให้ห่อเหี่ยวหัวใจ

สิ่งที่สองที่ควรทำในวัยก่อนเกษียณคือ “เลิกพฤติกรรมไม่ดีที่ทำจนติดเป็นนิสัย” ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเลิกสูบบุหรี่ หรือเลิกนิสัยไม่ดีที่ทำลายสุขภาพกายและใจ

อย่ารอให้แตะ 60 แล้วค่อยเตรียมตัวเกษียณ ถึงเวลานั้นอาจทำใจได้ยาก เพราะปรับตัวปรับใจไม่ทัน เพื่อให้ตั้งรับกับวัยเกษียณอย่างชาญฉลาด อยากให้เริ่มต้นนับถอยหลังตั้งแต่ขึ้นเลขห้า ปูพรมแดงเตรียมไว้สำหรับชีวิตใหม่หลังเกษียณที่สดใสกว่า

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ “ดร.เดมอน ราสคิน” นำเสนอ 8 สิ่งที่ต้องทำก่อนอายุ 60 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเตรียมตัวรับวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ

สิ่งแรกคือ “การหาเพื่อนใหม่ๆที่อายุน้อยกว่า” เพื่อสร้างความมีชีวิตชีวาไม่อับเฉา ลองหากิจกรรมใหม่ๆทำเพื่อผูกมิตรกับเพื่อนต่างวัย แทนที่จะขลุกอยู่กับกลุ่มคนแก่ คุยแต่เรื่องเก่าๆที่ทำให้ห่อเหี่ยวหัวใจ

สิ่งที่สองที่ควรทำในวัยก่อนเกษียณคือ “เลิกพฤติกรรมไม่ดีที่ทำจนติดเป็นนิสัย” ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเลิกสูบบุหรี่ หรือเลิกนิสัยไม่ดีที่ทำลายสุขภาพกายและใจ

“พออายุใกล้ 70 ข้าพเจ้า เรียนรู้ สิ่ง 7 สิ่งในชีวิต”

1. ต้องอยู่ให้รอด ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วตก อยู่อีก 1 วัน เหลือน้อยลง 1 วัน สุขอีก 1 วัน กำไร 1 วัน

2. ต้องอยู่ให้มีความสุข ตำแหน่งสูง มิสู้มีรายได้สูง รายได้สูง มิสู้อายุยืน อายุยืน มิสู้มีความสุข..ขอให้มีความสุขเพราะความสุขคือเงินสด นอกนั้นแค่กระดาษเช็ค

3. ต้องเป็นของเราเอง หมายถึง ไม่ใช่เป็นของคนอื่น หรือ ยืมของคนอื่นมาใช้ ตำแหน่งเป็นของชั่วคราวเกียรติยศเดี๋ยวก็ผ่านไป สุขภาพเท่านั้นที่เป็นของเรา

4. ไม่เหมือนกัน ย่อมไม่เหมือนกัน ความรักที่พ่อแม่ให้กับลูกไม่มีขีดจำกัด แต่ ความรักของลูกต่อพ่อแม่มีขีดจำกัด ลูกๆ ป่วย พ่อแม่กลุ้มใจ พ่อแม่ป่วย แค่ลูกๆ มาเยี่ยมมาถามไถ่ ก็พอใจแล้ว ลูกๆ ใช้เงินของพ่อแม่ สมเหตุสมผล พ่อแม่จะใช้เงินของลูกๆ ต้องมีเหตุมีผล บ้านของพ่อแม่ก็คือบ้านของลูกๆ บ้านของลูกๆ ไม่ใช่บ้านของพ่อกับแม่ ไม่เหมือนกันก็คือไม่เหมือนกัน พ่อแม่ที่เข้าใจจะถือเอาความกตัญญูกตเวทีของลูกๆ เป็นจิตอาสาและความสุข ไม่หวังการตอบแทน หากหวังการตอบแทน นั่นคือหาทุกข์ใส่ตัว

5. อย่าคาดหวังใครยามป่วยอย่าคาดหวังใคร แม้แต่ลูกๆ “ไม่มีลูกกตัญญูหน้าเตียงคนป่วยเรื้อรังหรอก” คาดหวังคู่ชีวิตหรือ เขาเองก็เอาตัวไม่รอดอยู่แล้ว ที่คาดหวังได้ คือเงินอย่างเดียว ใช้เงินรักษาตัว

6. ระลึกแต่ความหลัง อาจจำเป็น เพราะจำเรื่องราวได้น้อยลง ลืมมากขึ้น ฉะนั้นสุขภาพคือทรัพย์ จำไว้ แข็งแรงเข้าไว้ หาความสุขเสมอ

7. อย่ากลัวความตาย เกิดแก่เจ็บตาย เป็นเรื่องธรรมชาติ ทุกคนเท่าเทียมกัน ต้องมีความพร้อมด้านจิตใจ พอยมบาลมาเรียกก็พร้อมที่จะไปได้เลย ต้องไม่มีการอาลัยอาวรณ์

ครบ 7 ข้อ ยามลำบาก มากอุปสรรค ต้องตั้งหลักให้มั่นคงยามได้ดี มียศสูงส่ง ต้องรู้ปลง ปลดปล่อยวาง

ฉะนั้นอย่าท้อ เวลาผ่านไปเงื่อนไขเปลี่ยน สถานการณ์ก็มักผันแปร อาจดีขึ้นก็ได้ เราไม่จำเป็นต้องรวย เพราะมีเงินมาก แต่เราอาจรวยความสุขได้เพราะการให้

ที่มา : http://www.bloggang.com/m/mainblog.php…